Direktori Bahagian Istiadat

BAHAGIAN ISTIADAT
Istana Negara, 50480 Jalan Tuanku Abdul Halim, KUALA LUMPUR
Telefon:   +603 6200 1000 Faks :  +603 6200 1156

NAMA

JAWATAN

[Emel]@
istananegara.gov.my

TELEFON

 Datuk Azuan Effendy bin Zairakithnaini

Datuk Paduka Maharaja Lela

 pdpml

1022

 Mezana binti Mat Halil

Pembantu Khas 

 mezana

1022

 Sophian bin Ab Rahman 

Penolong Datuk Paduka Maharaja Lela

sophian

1078

 Azwan bin Ismail

Pegawai Istiadat

azwan.ismail 

1074

 Abd. Rashid bin Mohd. Nor

 Penolong Pegawai Istiadat I

 rashid

1076

 Muhammad bin Haroon

Penolong Pegawai Istiadat II

 muhammad.haroon

1075

 Rohizan bin Mohamad

Ketua Pembantu Tadbir (P/O) 

 rohizan

1077

 Mohd Sazmi bin Mohd Sharip

 Pembantu Tadbir (P/O)

sazmi

1158

 Mohamad Nor Syamsuzzaman

Pembantu Tadbir (P/O)

norsyam

1159

 Norosdiana binti Mohd Nordin

Pembantu Tadbir (P/O)

norosdiana

1157

   Tarikh dikemaskini: 15 Februari 2021