JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH

KEW.PA-26

JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

(Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan)

NOMBOR SEBUTHARGA : UAS BILANGAN 4/2018

ITEM : MITSUBISHI PAJERO V31VNDERM (M) ; WME1208

Susunan harga tawaran adalah seperti berikut :-

Bil.

Kod Penyebutharga

Kategori

Harga Tawaran (RM)

1.

1/8

Syarikat

9,100.00

2.

2/8

Syarikat

8,600.00

3.

3/8

Individu

7,350.00

4.

4/8

Individu

6,236.00

5.

5/8

Individu

8,000.00

6.

6/8

Individu

5,000.00

7.

7/8

Individu

6,000.00

8.

8/8

Individu

7,300.00

Catatan :         

$11.    Sebanyak lapan(8) tawaran harga yang telah diterima sehingga / pada tarikh tutup 18 Julai 2018 jam 12.00 tengahari.

$12.    Penyebutharga terdiri daripada kategori Individu atau Syarikat.

Nota :       (i) Harga Tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa. Tertakluk kepada syarat-syarat yang telah dinyatakan, Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan. Pembida berjaya akan dimaklumkan kelak setelah Lembaga Sebutharga Pelupusan bersidang.

Urusetia Pelupusan Istana Negara 3 Ogos 2018