Nama dan Gelaran TYDPA

BAHASA MELAYU

DULI YANG MAHA MULIA SULTAN NAZRIN MUIZZUDDIN SHAH IBNI ALMARHUM

SULTAN AZLAN MUHIBBUDDIN SHAH AL-MAGHFUR-LAH

TIMBALAN YANG DIPERTUAN AGONG

 

DULI YANG MAHA MULIA RAJA PERMAISURI PERAK DARUL RIDZUAN

TUANKU ZARA SALIM

 

 

ENGLISH VERSION

HIS ROYAL HIGHNESS SULTAN NAZRIN MUIZZUDDIN SHAH IBNI ALMARHUM

SULTAN AZLAN MUHIBBUDDIN SHAH AL-MAGHFUR-LAH

DEPUTY YANG DI-PERTUAN AGONG

 

HER ROYAL HIGHNESS RAJA PERMAISURI PERAK DARUL RIDZUAN

TUANKU ZARA SALIM