Articles

Nama, Gelaran & Gambar Rasmi

              spbyda16official

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG XVI
AL-SULTAN ABDULLAH RI'AYATUDDIN  AL-MUSTAFA BILLAH SHAH
IBNI ALMARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH
 
D.K.P., D.K.M., D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K.(Terengganu)., D.K.(Johor).,
 S.P.M.J., D.K.M.B.(Brunei)., D.K.(Kedah)., D.K.(Perlis)., D.K.(Perak)., D.K.(Selangor).,
Order of the State of The Republic of Turkiye. 
 
 

HIS MAJESTY

SERI PADUKA BAGINDA THE YANG DI-PERTUAN AGONG

AL-SULTAN ABDULLAH RI’AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH

IBNI ALMARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA’IN BILLAH

 
D.K.P., D.K.M., D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K.(Terengganu)., D.K.(Johor).,
 S.P.M.J., D.K.M.B.(Brunei)., D.K.(Kedah)., D.K.(Perlis)., D.K.(Perak)., D.K.(Selangor).,
Order of the State of The Republic of Turkiye.
 
 
 

 

           spbrpa16official

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
SERI PADUKA BAGINDA RAJA PERMAISURI AGONG
TUNKU AZIZAH AMINAH MAIMUNAH ISKANDARIAH BINTI
ALMARHUM AL-MUTAWAKKIL ALALLAH SULTAN ISKANDAR AL-HAJ
 
D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K.(Johor)., S.P.M.J., D.K.(Brunei).
 

 

 HER MAJESTY

     SERI PADUKA BAGINDA THE RAJA PERMAISURI AGONG

      TUNKU AZIZAH AMINAH MAIMUNAH ISKANDARIAH BINTI

     ALMARHUM AL-MUTAWAKKIL ALALLAH SULTAN ISKANDAR AL-HAJ

 

         D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K.(Johor)., S.P.M.J., D.K.(Brunei). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tarikh Kemaskini: 15 Mac 2023 

 

rightblock 06

warif

rightblock-Recovered 07rightblock-Recovered 08